Jag betalar hyresvärden avgifter för vatten 1/4-års kontanter, kanal, etc är vad som avtalats utan bevis, resten av kostnaderna, vad som är rätt?

Fråga:

Jag betala extra avgifter för vatten, kanal, etc. utan kvartalsvisa kontanter till min hyresvärd dokument resten dernebenkosten är contractually överenskommas vad är legit?


Svar:

Tyvärr, du skriver en text ruin. Jag förstår inte vad du menar med detta:

övriga dernebenkosten är vad som avtalats

Jag förstår att så, att endast resten av kostnaderna är genom avtal kommit överens om, men inte en del av kontanter betalas.

Del av kontanter betalas lämnades därför inte contractually och utan bevis (Vad menar du inklusive: faktura, betalning?) betalningar anses inte vara en kvarvarande lösning (eller hur bevisar du betalningen?).

Rätten är olagligt passager först, vad är kontraktet, om inte den innehåller. Snarare måste du genomföra domstol om det behövs. Men vem vet här hur ditt kontrakt är formulerad. Kanske som din fråga?