Jag ger en workshop och hyra ett rum för det, två andra personer som arbetar på konto, kan jag både i din som utgifterna?

Naturligtvis, eftersom utgifterna orsakas av din operation, rörelsekostnaderna så. § 4 punkt 4 i EStG.