Jag har investerat i Henkel, ThyssenKrupp och BMW. Är det ett bra val?

Varför valde du just dessa tre aktier? När fick du och vilken placeringshorisont har du på investeringar i ögat? Om du vill investera pengar på längre sikt, tror jag generellt det klokare att investera i en stock-fond. Risken är låg och du har mindre tid att fortsätta utveckla. När du kommer till rent spekulativa skäl som en privat investerare, aktier, derivat, kan etc. vettigt igen.