Jag har något sånt här, om en försäkring belönas med Öko testar?

Fråga:

Jag har något sånt här, om en försäkring belönas med Öko testar? Vad betyder det? Denna försäkring är särskilt ekologiskt eller vad?


Svar:

Om du tittar på testet, kan du se att.

Ökotest första utvärderar tjänsterna, mindre priset och lägger mer värde på alternativa metoder, eftersom deras läsare förväntar sig.

som i varje test finns det en precis vad har liknande kriterier