Jag kan fly ett möjligt inflation samtidigt som de investerar i property investment?

Fråga:

Investera nu huvudsakligen i materiella tillgångar, som Immmobilienfonds, att hålla en inflation stå? Och hur det ser ut i aktiefonder? Är det också rekommenderas?


Svar:

Verkar bra i mixen, eftersom det skingrar så väl.