Jag låta min tjänstepension som en klumpsumma att betala av, är den femte förordningen också lön beskattning eller pension scheme?

Fråga:

Hej, har jag ersättningar efter avslutad anställning som en klumpsumma att betala av. Gäller en femtedel förordning också lön beskattning eller pension scheme?

VielenDank


Svar:

Hej, finns det många typer av tjänstepensioner. Och beroende på beskattning som innehåll, till exempel pensioner eller möjligen fullständig skattebefrielse i fråga komma.

Den citerade meningen hänvisar till en speciell form.

Lycka till

Barmer