Jag måste betala tillbaka utbildning stöd av arbetsförmedlingen?

Fråga:

Hej, jag kom igång och efter en undervisning restaurang expediten ABB. Efter två år av utbildning, har jag ett barn. Jag vill nu inte återuppta undervisningen, eftersom detta är en familj-ovänliga arbete. Är min fråga som jag måste betala tillbaka ABB, om jag avbryter denna doktrin och börja en ny, som går i en helt annan riktning?


Svar:

Du behöver veta typ som du vill avbryta utbildningen och inga referenser finns att upp till början av din nya utbildning då naturligtvis vänner.

Om du inte rapportera det, staten får förr eller senare vind av dem och du har att betala tillbaka de belopp som betalades under den period som du inte hade rätt att täcka, du.

Det skulle vara ännu ett straff möjligt, eftersom du inte var uppfyllda din skyldighet att informera byrån om du inte vet ge, men det är mestadels (! inte alltid!) apart