Jag måste samla hyra från min bror, eller han kan leva hyra gratis i mitt hus?

Fråga:

Jag äger ett hus som jag inte använder, men skulle vilja att min bror kan leva det hyra gratis. Måste jag be om hyra och IRS vissa belägg?


Svar:

Om du vill göra kostnaden för huset inte skatt, ge din bror till något, att han bor i huset.

Du vill skriva av huset och göra anspråk på kostnader för underhåll, måste du ta bort minst 66% av den lokala jämförelse hyran din bror (eller ens lön).