Jag ska 46.000 USt. lön, eftersom differentierad beskattning är okänt, kan jag göra åt det?

Din situation med din förlängning, du har eingestellst svar är kortfattat.

Din säljare kan har inte lagt fram det som "Gemenskapsinterna förvärv", eftersom det var ja en försäljning. Gemenskapsinternt förvärv skulle vara för dig, eftersom du är köparen.

§ 25 a kan du endast till är. Om du är privatperson, eller en småföretagare (§ 19 UStG) butik.

Om du handlar av en holländare, du handla NET ändå eftersom det är så en leverans i territoriet för honom.

Förmodligen, träffade reglerna gem. § 1 inte är en UStG.

Han har loggat gemenskapsintern försäljning, eftersom han då inte betalar hellre än att leda nederländska kontroll av hans marginal.

Det är möjligen ja ett missförstånd. Prata med honom.

Som en försiktighetsåtgärd innan du sätter in oppositionen.

Resten gäller:

(7) följande särskilda regler gäller: 1. differentierad beskattning gäller inte en) tillhandahåller ett objekt, återförsäljare inom gemenskapen, förvärvade när skattebefrielsen för gemenskapsinterna leveranser i andra gemenskapens tullområde tillämpats för leverans av varor till återförsäljare,