Jag skrev igår ett låneavtal, affären är avstängd, fick inga pengar, kontraktet är nu ogiltig?

Fråga:

God dag jag skrev igår ett låneavtal men sedan blåste affären, jag har inga pengar. Är kontraktet nu ogiltig?


Svar:

Hunky:

Lite mer beskrivning av omständigheterna i målet skulle vara en fördel.

Du har så ingått ett låneavtal, kommer vanligtvis genom ett erbjudande om långivaren och godtagandet av dig som låntagaren.

Det önskade lånet var avsett för ett särskilt ändamål, såsom fördelningen av köpeskillingen för en bil.

På dagen för ingående av lånet avtal är "Burst" och du har inga pengar. Vilken affär är avstängd? Till exempel bilköp? Annullering av låneavtalet på grund av kredit brister? På grund av saknade återkallade? På grund av brott mot en särskild skyldighet?