Jag skulle vilja göra en 2-årig utbildning, vad kostnaderna kan jag använda skatt?

Fråga:

Jag planerar att göra en 2-årig utbildning, vad kostnaderna kan jag använda skatt? Jag business manager Craft på kammaren av hantverk, som är ett komplement till min tidigare utbildning.


Svar:

Grattis till beslutet.

Kostnaderna så kursavgifter, litteratur, resekostnader till utbildning, alla kostnader och måltider overhead under bortovaro från hemmet mer än 8 timmar med 6 euro för avdragsgilla över 14 timmar med 12 euro.