Jag skulle vilja utöva egenföretagande bortsett från min anställda arbete.

Fråga:

Vad gör jag om min arbetsgivare vara en irrelevant? Jag har i mitt kontrakt är accessoriska aktiviteter måste godkännas skriftligen och kan annars leda till omedelbar uppsägning. Men jag behöver en ytterligare inkomster.


Svar:

Öppet förhållningssätt till arbetsgivaren.

Han bara har ett veto det kan antingen vara en konkurrenssituation, om men din arbetare skulle vara i riskzonen.