Jamaica är ett stort eller litet land?

Jamaica är ett stort eller litet land?

I relativa termer anses Jamaica vara en liten ö land.