Jämföra aerob träning och motstånd motion?

Aeroba övningar placera mer betoning på att göra hjärt övningar som involverar promenader, hoppa rep och dans. Motstånd övningar fokusera mer på med olika vikt maskiner i ett gym. Dessa två olika typer av övningar är lika i att de båda kan öka fysisk uthållighet och styrka.