Jim crow lagarna var avsedda att göra vad?

Jim crow lagarna var avsedda att göra vad?

segregera svarta och vita människor D: