Joe Montana 1989 record breaker topps kort värde?

Joe Montana 1989 record breaker topps kort värde?

Mindre än 50 cent.