Josef Ackermann är att utöka kärnkraften, han äventyras så aktiekursen på Deutsche Bank?

Fråga:

Josef Ackermann har åtagit sig att utbyggnad av kärnkraft, tror jag, han äventyras så kanske aktiekursen på Deutsche Bank, finns det många medborgare mot utvidgningen. Vad tror du?


Svar:

Vad har den privata uppfattning om Josef Ackermann kärnkraft eller tillägget körning, med loppet av Deutsche Bank att göra?

Även om alla motståndare till kärnkraft att sälja dess Deutsche Bank delar, du knappast skulle märka det på börsen, eller menar du killen som gillar att blockera järnvägsspåren vid Castor TRANS Pan skulle ha större fil i paket av Deutsche Bank?

Ackermann har också samma rätt som alla andra Saleem avinstallera bläck över den kommentera kärnkraftspolitik. Med samma effekt, nämligen ingen.