Kahulugan på mga uri ng tayutay?

Kahulugan på mga uri ng tayutay?

Ang Tayutay ay isang salita o grupo ng mga salita na ginagamit upang makapagpahayag ng emosyon o upang makalikha ng mas malalim na kahulugan. Ang mga salita sa tayutay ay hindi bokstavlig, bagkus ito ay patalinghaga på ginagamit bilang tjur.
Ylang Uri ng Tayutay
1. allitteration - Pag-uulit ng naunang tunog na katinig.
2. eufemism - Pagpapalit ng salitang mas magandang pakinggan kaysa sa salitang masyadong matalim o bulgar. Halimbawa: Imbes na, Ang lolo niya ay natigok, mas mainam na sabihin na, Ang lola niya ay sumakabilang buhay.
3. hyperbole o Eksaherasyon - Paggamit ng di pangkaraniwan na salita o palabis na paghahayag ng isang bagay. Halimbawa: Sa lie na kagutuman, kaya kong kumain ng sampung baka.
4. ironi o Kabalintunaan - Pag-gamit ng salita na ang ibig sabihin ay ang kabaligtaran nito.
5. metafor o Pagwawangis - Pagkukumpara ng dalawang magkaibang bagay na Maj isang importanteng bagay na pinagkatulad
6. metonymy - Pagpapahayag sa pamamagitan ng paggamit ng isang salitang kan kaugnayan sa nasabing bagay. Halimbawa: Iniwasan na niya ang bote på baraha na nangangahulugang iniwasan na niya ang pag-inom ng alak på pagsusugal.
7. onomatopoetiskt uttryck - Pagbuo o paggamit ng mga salita na mula sa tunog ng mga bagay-bagay. Halimbawa: tik-tak ng orasan, PIKA PIKA ng ibon, tahol ng aso
8. Personipikasyon o Pagsasatao - Pagbibigay ng katangian o damdaming pantao sa mga bagay na walang buhay.
9. pun - Paglalaro sa mga salita o pag-gamit ng isang salita na iba't-iba ang kahulugan.
10.Simili o Pagtutulad - Pagtutulad ng isang bagay sa isa pang bagay gamit ang salitang tulad ng, parang, kawangis ng, kasing brodera. Halimbawa: Ang balat niya ay kasingputi ng niyebe.

 • Relaterade Frågor

 • Mga uri ng tayutay?

 • Anu-ano ang mga uri ng tula?

 • Mga uri ng modelo ng komunikasyon?

 • Magbigay ng mga uri ng mapa?

 • Mga uri ng klima på epekto nito sa pilipinas?

 • Mga uri ng tempo?

 • Mga uri ng tempo sa musica?

 • Mga uri ng pakikinig?

 • Ano ang mga uri ng maikling kwento?

 • Ang mga uri ng pamahalaan ng mga bansa sa asya?

 • Ibat-ibang uri ng lipunan?

 • Ano ang kahulugan ng melodiya?

 • Ibat ibang uri ng genre ng teksto?

 • Pinakamahalagang uri ng lipunan?

 • Ano ang ibat ibang uri ng panitikan?

 • Ibat-ibang uri ng tahi?

 • Sino si Karl Marx?

 • Ano ang mga anyo ng tula?

 • Anu ang kahulugan ng teoryang dekonstruksyon?