Kan använda fryst popcorn i popcornmaskin?

Kan använda fryst popcorn i popcornmaskin?

Troligen ja. Men varför skulle du frysa popcorn i första hand?

Du kan finna att när fryst popcorn i en popcornmaskin, på utsidan av kornen kommer att "koka" mycket snabbare än insidan kommer att värma upp. Detta innebär att de kornen kan hamna brända på utsidan innan oljan inuti den kernal har nått en värme som kommer att göra det pop. Detta kan resultera i brända popcorn.