Kan arbetslösa akademiker som ersättning alls kräver en förlust av förtjänst?

Fråga:

En arbetslös person, 50 år gammal, som redan är mycket lång arbetslösa, är allvarligt skadad på deras person, så att han är helt förnedrade i sin intjäningsförmåga. Han är dräktigheten. Ansvar för intrång vägrar dock för att betala en sjukpension med argumentet att han övade eh någon sysselsättning och de kommer inte längre att finna också förväntas på grund av sin höga ålder. Den skadade arbetslösheten är akademiker och kvalificerade högt att ringa. Han kan också ganska slutgiltigt bevisa att han skulle ha förblivit på obestämd tid utan tillräcklig sysselsättning och därmed sina egna inkomster. Kan han få en förlust av förtjänst?


Svar:

Peka av försäkring är gjord (jag också skulle ta i deras ställe, du vill betala så lite).

För bevis är det inte möjligt här tillbaka griefen på en ställning.

Men ett fall av denna omfattning är faktiskt någonsin här, men i handen på en bra advokat för att ställa sådana frågor.

från mina studier är det minnesvärda att det redan finns en dom i ett mål. men på Fundstlle jag minns inte mer (från Steggreif).

Dessutom skulle man kunna hävda, skulle ha akademikerna kan fungera bra som en frilansare (jag är förvånad över många högt kvalificerade hur som helst, som inte gör det).

Så låt det, definitivt inte.