Kan ARGE tvinga mig att flytta?

Det är den exakta orsaken, du bör beskriva här, så att du kan bättre hjälpa dig.