Kan barnet i följden påstår skattebefrielsen för hemmet, om testatorn har gett barnet familjens hem redan under hans livstid?

Denna fråga en borde förstå: om barnet har gett familjens hem redan under hans livstid, då ärver barnet men i följden, om tid givaren dör, men inte mer. Du kan ärva från något hem men eftersom avliden har inget hem alls, att han kan ärva från. Naturligtvis andra ärvda tillgångar, till exempel banktillgodohavanden, bara vara men i tronföljden inom 10 år till det aktuella värdet av donationen. Det finns endast en gång inom 10 år skatte avdrag på 400.000,00