Kan den globala ekonomin att växa bara om världen penningmängden växer?

Fråga:

Eller frågade annorlunda runt världsekonomin kan växa på någon punkt ökning av penningmängden?


Svar:

Vad är alltid i området av monetära debatten är faktorn av pengar.

Hyperinflationen 1923 orsakades främst av en gigantisk pengar hastighet.

Omvänt, efter den finansiella krisen 2008 var mängden pengar (och är fortfarande) kraftigt ökat, men på grund av den låga hastigheten (eftersom pengarna "är stashed bort") finns det ingen inflationsdrivande bias.

Så ekonomiska resultat kunde stiga naturligtvis också ökas utan att ha penningmängden endast genom att öka hastigheten.