Kan det finnas IV i början av en försening i tillbakadragandet av Hartz?

Fråga:

Om det skickar en begäran om Hartz IV, är då betalningen omedelbart från det ögonblick när du är arbetslös, eller kan det finnas till exempel på grund av bearbetning tidsfördröjningar? Då för att få en betalning?


Svar:

Det beror på om det har varit ansökan i god tid och handlingarna är kompletta.

Om begäran var reichtzeitg, får du en betalning även efter en längre handläggningstid. men bara tills dag begäran överfördes till den.