Kan det vara att med den finansiella krisen, om livförsäkring återköpsvärde minskar?

Fråga:

Kan det vara att med den finansiella krisen, om livförsäkring återköpsvärde minskar? Eftersom jag vill eller måste snart min försäkring tidigt dra sig tillbaka från mig, jag har särskilt höga förluster?


Svar:

Köpa tillbaka värdet får inte hösten, utom när det gäller fonden försäkring.