Kan du använda benzaclin efter utgångsdatum?

Du kan inte använda Benzaclin efter utgångsdatum. Utgångsdatumet är det att informera dig om den senaste dagen är det säkert att använda produkten.