Kan du använda ensam ledare 14 gauge tråd till tråd en tre sätt växla?

Kan du använda ensam ledare 14 gauge tråd till tråd en tre sätt växla?

Nyckeln är skyddet av trådarna. Om du använder enda ledningar behöver du en kanal av något slag. Inte bara köra enstaka kablar i väggen. Multi tråd Romex eller metalliskt skärmad kabel används som extra skydd till de inneslutet ledarna.