Kan du beräkna ett bestånd som bygger på grundläggande data aktiekurs?

Fråga:

Kan du beräkna ett bestånd som bygger på grundläggande data aktiekurs?

Så vad kursen ska ha andel av de rent ekonomiska indikatorerna? Går något sånt?

THX


Svar:

Nej. Skulle vara vohersehbar så skulle någon hur man gör detta och skulle veta, alla kurser.

Det finns många sätt att utvärdera ett företag och därmed aktiekursen. Och med varje metod kommer du till ett annat värde.

Du kan fastställa lämpligt värde med mycket erfarenhet, den anser vara användbara. Att göra det framgångsrikt och pruta, finner att en är investerare om värdet.

För varje aktie finns det ett verkligt värde, som undersöker varje man för sig, men berikad med rykten och känslor. Och då äntligen komma på en kurs, som får eller inte får - vara upp till nästa känslor, rykten, kvartalsvisa etc.