Kan du beställa leverans pizza för någon annan utan att göra dem betala?

Ja kan du. Bara betala online samtidigt beställa.