Kan du betala Riester inlägg för det gångna året att få full ersättning?

Fråga:

Kan du betala Riester inlägg för det gångna året, att få full ersättning, så retroaktivt?


Svar:

Faktiskt, du betalar för med Riester, för bidrag grund är ja föregående års inkomst. Så bidrag för 2011 är förtjänsten 2010. Du måste komma ihåg bara att informera leverantören för någon ändring av innehållet, ett barn eller förlusten av barnbidraget. Många leverantörer skicka en blankett, som du bör ju läsa och på lämpligt sätt fyllt i gengäld.