Kan du dra av en bil som man köper används utan moms?

Fråga:

Kan du dra av en bil som man köper används utan moms? Är det möjligt, om du har ett företag? Kan du av bilen trots allt?


Svar:

Frågan om rätt till avdrag har att göra något med frågan om mervärde skatt. När köpa en bil, utan värde mervärdesskatt, en näringsidkare skulle kunna hävda full moms som ingående skatt. Betalning av mervärdesskatt därför debiteras aldrig de kommersiella annonsörerna. Därför är denna skatt neutral för honom. Detta gäller dock inte till hans inkomstskatt. Han kan emellertid också beskatta som företag bekostnad hävdar inköp och därmed göra avdrag från skatt, så även om han köpt bilen av en privatperson utan moms.