Kan du dra av skatt advokat avgifter "Råd om anställningsförhållandet"?

Fråga:

En Antwaltsrechnung är jag. I ämnesraden: "Råd om anställningsförhållandet". Kan jag dra av denna skatt? Reklamkostnader?


Svar:

Försöker du ett nytt jobb, eftersom du är arbetslösa. Eller är kostnaderna i samband med en befintlig AV. Du kan ange allt som tjänar till att direkt inkomststöd och underhålla din inkomstdeklaration. Hälsningen Z... .