Kan du dricka alkohol medan du tar ofloxacin kommer de fortfarande att arbeta?

Ofloxacin kan orsaka yrsel och dåsighet. Kontrollera dina reaktioner är normala innan körning, verksamma maskiner eller göra andra jobb som kan vara farligt om du inte var fullt alert. Alkohol ökar några känslor av dåsighet.