Kan du få ett falskt positivt för buprenorfin om du tar sulfameth eller trimetoprim?

Kan du få ett falskt positivt för buprenorfin om du tar sulfameth eller trimetoprim?

Det är mycket osannolikt för en drog att orsaka ett falskt positivt på en drog skärm för andra ämnen. Drogen skärmar test för metaboliter av specifika läkemedel. Alla drogtester har ett betyg baserat på specificitet och känslighet. Ju högre känslighet, desto lägre specificitet. I grunden är det bara möjligt att ha ett falskt positivt genom att använda ett annat läkemedel som liknar mycket kemiskt positiva testet. Dessa läkemedel är inte kemiskt liknande.