Kan du få hög när du snorta en PMS metylfenidat 10 mg?

Kan du få hög när du snorta en PMS metylfenidat 10 mg?

Ja