Kan du få Korttidsboende funktionshinder på sängläge för graviditet i Illinois?

Kan du få Korttidsboende funktionshinder på sängläge för graviditet i Illinois?

Nej. Graviditet är normalt täcks som någon annan svaghet om de kortsiktiga politiken tas innan du är gravid.
Om du är för tillfället gravid och få ett nytt kort eller lång sikt handikappolitiken, kommer den nuvarande graviditeten uteslutas. Om du har komplikationer av graviditet, och få en ny politik, kan de framtida graviditeter också uteslutas.

Det är bäst att få täckning för Korttidsboende funktionshinder och/eller förtidspension när du är frisk (och unga) eftersom premierna skulle bli mycket lägre, och har du skydd för när du behöver det mest. Om du redan är funktionshindrade eller sjuka är det för sent för att få täckning för det specifika funktionshinder, men du kan fortfarande täcka andra skador eller sjukdomar.

Prata med en bra agent som kan hjälpa dig genom denna process.