Kan du få mässling om du har haft MMR jab?

När du får MMR, din kropp är tänkt att vara immun mot mässling på grund av utvecklar en antikropp (som en cell markör) för att vara i beredskap för virus mässling någonsin returnerar.
Ibland kan får människor mässling och påssjuka trots att de har haft vaccinet:

Mitt barn hade ett dåligt fall av mässling även om han hade MPR-vaccin under ett år tidigare. Jag har läst att bara 95% av barn skyddas efter den första MMR jab, och detta ökar till 99% efter andra.

När jag var liten (enskilda och separata doser) och jag fortfarande utvecklat påssjuka när jag var 8 och mässling när jag var 13 hade jag Mässling & påssjuka vaccinationer. Skotten fungerar inte nödvändigtvis. Jag tror faktiskt de är potentiellt farligare än sjukdomarna själva. Jag återhämtat sig fullt ut och hade inga skadeverkningar från sjukdomar.
______________________________________________________________

Jag kände någon som hade fått MPR-vaccin och hon fortfarande fångas mässling när mitt område hade ett utbrott av det eftersom hennes immunförsvar var svag. Jag fick mässling också men jag hade inte haft jab eftersom mässling är inte nomally livshotande nuförtiden och det hjälper att stärka ditt immunförsvar. Senare fanns det ett utbrott av smällde kinden i min klass och jag var den enda som inte fick det.