Kan du få mer smärta och lidande för komplikationer från en olycka?

Fråga:

En olycka kan bli preskriberad och det finns möjlighet att du fått mer smärta och lidande för komplikationer av en olycka? Vad ska du göra detta?


Svar:

Det finns möjlighet att du fått mer smärta och lidande för komplikationer av en olycka?

Som skulle först, alltid uteslutas om redan talades på kompensationsbetalningar som skulle vara upplupen bara med lämpliga engångsbelopp sats.

Då är det nästan omöjligt att hitta en expert, av dessa komplikationer endast och "med tillräcklig säkerhet utan rimligt tvivel" om olyckan Admetos även intygar.

En olycka kan bli preskriberad

§ 197 (1) nr 3, nr 4, (2) BGB och regelbundna preskriptionstiden på 3 år n. § 195 BGB gäller förskrivning av lagligt fastställda fordran eller ett påstående från en verkställbar jämförelse eller en exekutionstitel.

G imager761