Kan du fortfarande få PID om du har haft en hysterektomi?

Ja. Det är bäcken, inte reproduktiva.