Kan du hänvisa till 5: e ändringsförslag i civilrätt kostym vittnesmål?

Konstitutionella förmånen vittna mot gäller ett civilrättsligt förfarande. Den amerikanska högsta domstolen uttalade följande:

"Förmånen är inte normalt beroende på arten av förfarandet där vittnesmål söks eller skall användas. Det gäller både civil- och straffrättsliga förfaranden, var svaret kanske tenderar att utsätta för straffrättsligt ansvar honom som ger den."

Se McCarthy v. Arndstein 266 U.S. 34, * 40, 45 S.Ct. 16, 17 (USA 1924).