Kan du höra tåget kommer när du står på spåret?

Kan du höra tåget kommer när du står på spåret?

Ja kan du höra en kommande tåg som står i närheten av spåren. Du får aldrig stå på eller mellan rälsen. Om du korsar järnvägsspåren vid en auktoriserad korsning bör du hålla från utsidan av den närmaste järnvägen med minst 10 till 15 fot minsta. Om du är på en station ska du stå på utsidan av den gula linjen.