Kan du hota även försäkring via telefon under enhet med alkohol?

Fråga:

Är det för att du måste bära i selbstverschuldetem olycka hela kosta dig själv om du telefon har bevisats genom var distraherad? Kan försäkring vägra utbetalning, precis som med alkohol?


Svar:

i inre förhållandet av försäkring till försäkringstagare försäkring kan inte - vägra utbetalning dvs skadeståndsanspråk, som är tillgänglig för fotgängare, i förhållande dock.

Duty skador kan försäkringsskada ggü tillflykten. försäkringstagaren. Detta gäller även för mobiltelefoner.

Användning av mobiltelefoner är nöjaktigt bestämmas i förordningarna - som också kränkningar.