Kan du kombinera donation med avsägelse av arv? Sedan också lyfte laglott?

Fråga:

Du kan göra en donation till en arvtagare av en villkora, som avsägelse av arv och är då också laglott påståenden? Hur måste det ställas in?


Svar:

Naturligtvis, det vill säga det måste avtalas uttryckligen så. En donation kommer inte automatiskt till den av ett undantag. Detta måste godkännas genom avtal (med en notarie).