Kan du köpa utländska frimärken på amerikanska postkontor?

Nej, United States Postal Service säljer inte utländska Porto. Anledningen är att postpolitik specifikt säger att om du brev något från Förenta staterna till ett annat land, måste du använda amerikanska Porto. Postkontoren bearbetas inte mail med utländska Porto på det om det kommer in i USA från ett annat land. Så finns det ingen anledning för USPS att sälja utländska Porto därför.

Svar: USPS faktiskt har att acceptera utländska Porto från något land genom vilket försändelse kommer att resa. Detta garanteras av Universal Postal Union (UPU) avtalet. UPU är ett FN-organ som reglerar priset på internationella Porto. Om du använder utländska frimärken när utskick något till landet som utfärdade e-post, e-post ska levereras det och det utländska landet betalar USPS.
Om ditt lokala postkontor avvisar försändelse med utländska Porto, bör du låta dem veta att sådan vägran är i strid med avtalets UPU och eventuellt andra lag mellan nationer.
Medan jag bodde utomlands, har jag ofta sett brittiska och tyska porto meter/stämplar på brev från IRS.