Kan du ladda papper förlusterna skatt advance källskatt?

Fråga:

Kan du ladda papper förlusterna skatt advance källskatt? Exakt hur? Tack!


Svar:

Hmm... Du menar förmodligen som finns på banken en vinst från realisationsvinster, betalades för skatt, SolZ och eventuellt kyrkoskatt, medan på en annan bank, förluster av värdepappershandel.

För att göra detta bör du av banken, då förlusterna uppstått upp till 15.12 ett år ansöka om ett intyg om förlust tillsammans med slutskattebeskedet. Således auflaufene förlusten är certifierat och dina krukor av förlust av ändras till noll.

Du kan ladda dessa förluster av värdepappershandel mot vinster från liknande transaktioner med en annan bank i självdeklarationen året därpå, då, så att till slut betalas schablonbelopp skatt och SolZ (och eventuellt kyrkoskatt) endast på vinster efter avdrag för förluster.

Observera dock att du kan kvitta vinster och förluster endast från samma typer av inkomster. Dela transaktioner med lagertransaktioner. Andra transaktioner med andra värdepappershandel (exempel från derivat) eller fond.