Kan du lägga till en handskriven Testamentet för hand?

Fråga:

Du kan komplettera en handskrivna Testamentet för hand om du vill göra ändringar. Är det fortfarande giltig eller måste du skriva helt nya?


Svar:

Du kan lägga till på helst bör definitivt tillägg också med datum och nära med signaturen.

Dock reparationer att sådana ofta resulterar i inte slutliga lösningar erfarenhet. Ibland även hårresande misstag görs. I ett fall känt mig testatorn har precis lagt till sin signatur på en Scotch limmad på papperslappar som komplement. Resultatet blev att hans arv var förlorat testamentstagares ansåg ju att lägga en arrendegård på 1 miljon DM värde. Orsaken till katastrofen var att sådan anslutning var bara inte permanent.

Min brådskande råd är: bättre skriva allt nytt, det av från samma mögel. Men glöm inte att förstöra det tidigare testamentet.