Kan du lämna pengar från ATM-kort på konto bok?

Fråga:

Är det möjligt att lämna pengarna på kortet tillbaka på kontot boken eller låta det betala banken?


Svar:

klart. Bankomater finns det inte bara en funktion att ladda marker, men också att lasta.