Kan du med jumbo lån, högre avkastning företag än med federala obligationer?

Fråga:

Kan du med jumbo lån, högre avkastning företag än med federala obligationer? Eller kan du inte göra denna jämförelse?


Svar:

Sammantaget kan denna slutsats vara logiskt. men framför allt får det inte plats.

sannolikt uppstår på Jumbo uteslutna av storleken på utsläppen större likviditet, vilket i sin tur lägre spridningar till avsnittet kan få. Det kan vara en fördel.

beviset skulle vara bara för att ge. Detta är bara en gissning.