Kan du öppna ett lönekonto till två namn?

Fråga:

Det är möjligt att jag kör ett konto till två namn, att båda människor har samma behörigheter på det aktuella kontot och en pengarna - och dra tillbaka när de vill då?


Svar:

Klart. Det kallas då gemenskapen konto. För en övertrassering, måste du logga in. Också får fullmakter beviljas endast av två tillsammans. Annars är allt som det enda kontot.