Kan du rekommendera en bank i Österrike för en enkel lönekonto?

Fråga:

Jag behöver en enkel lönekonto i Österrike snart medan jag arbetar i ett projekt där. Kan du rekommendera en?


Svar:

Bawag PSK (Postbank) eller direktbetalning dotter Easybank är ett av få alternativ där du betalar inga avgifter för ett konto i Österrike. Här kan en efterfrågan vara värt så väl.